1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η σύμβαση μεταφοράς (εισιτήριο) είναι προσωπικό, ονομαστικό και δεν μεταβιβάζεται. Ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο δρομολόγιο και την συγκεκριμένη θέση για την οποία έχει εκδοθεί

Κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μόνο από το επίσημο δίκτυο διανομής της εταιρείας, συνεργαζόμενα γραφεία γενικού Τουρισμού, κεντρικά λιμενικά γραφεία, κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας και το WEB.

Οι επιβάτες δεν μπορούν να επιβιβαστούν χωρίς εισιτήριο καθώς η έκδοση εισιτηρίων πάνω στο πλοίο απαγορεύεται.

Το εισιτήριο σας θα πρέπει να αναφέρει σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ημερομηνία ταξιδιού, προορισμό, ονοματεπώνυμο επιβάτη, φύλλο, ηλικιακή κατηγορία (βρέφος, παιδί ενήλικας) και τύπο έκπτωσης εάν υπάρχει. Τα εισιτήρια οχημάτων θα πρέπει να αναγράφουν την πινακίδα και τον τύπο οχήματος (μηχανή μικρό – μεγάλο ΙΧ κλπ). Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται σωστά τα στοιχεία μπορεί να σας απαγορευθεί από τον υπεύθυνο αξιωματικό η επιβίβαση στο πλοίο. Συνιστούμε κατά την παραλαβή των εισιτηρίων σας από το πρακτορείο έκδοσης να ελέγχετε τα εισιτήρια σας.

Κατά την έκδοση του εισιτηρίου θα σας ζητηθεί τηλέφωνο επικοινωνίας. Το τηλέφωνο, κατά προτίμηση κινητό θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση αλλαγής του δρομολογίου σας, (απαγορευτικό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.α.)

Παιδιά έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν. Η έκδοση εισιτηρίου μηδενικού ναύλου είναι υποχρεωτική για την επιβίβαση τους

2. ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Βάση του υπ αριθμόν 3709/2008 νόμου οι επιβάτες χωρίς οχήματα θα πρέπει να προσέρχονται το αργότερο μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου στον ενδεδειγμένο χώρο αναμονής. Επιβάτες που ταξιδεύουν με οχήματα θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο στοιβασίας του λιμένα το αργότερο 1 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της κράτησης ο επιβάτης ενημερώνεται για την προθεσμία έκδοσης των εισιτηρίων του. Με το πέρας της ημερομηνίας αυτής η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα

4. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης και όχι από την ημερομηνία μετατροπής τους. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα τα οποία θα αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ταξιδιού.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν στα κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας μας ή στο πρακτορείο έκδοσης τους με τον όρο ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία ταξιδιού προσκομίζοντας ο επιβάτης ακέραιο το εισιτήριο του. Σε περίπτωση ακύρωσης των εισιτηρίων με ακυρωτικά το πρακτορείο υποχρεούται στην έκδοση αντίστοιχου παραστατικού

Τα εισιτήρια εμπίπτουν στους παρακάτω όρους ακύρωσης:

Χαμηλή περίοδος:

3 Ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.

3 ημέρες έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά

1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά

Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.

Υψηλή περίοδος 07/06/19 – 30/09/19

10 Ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας για να χρησιμοποιηθούν αργότερα.

10 ημέρες έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια αλλάζουν ημερομηνία ή μετατρέπονται σε ανοιχτής ή ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά

4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά, δεν αλλάζουν ημερομηνία και δεν μετατρέπονται σε ΟΡΕΝ.

Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού. Τα εισιτήρια μετά την ημερομηνία αναχώρησης θεωρούνται άκυρα από τη ναυτιλιακή και δεν επιδέχονται καμία αλλαγή.

Σε περίπτωση ακύρωσης των εισιτηρίων λόγω καιρικών συνθηκών τότε σας επιστρέφεται όλο το ποσό χωρίς καμία επιβάρυνση. Αλλαγές σε ονόματα εισιτηρίων βάσει εμπορικής δεν επιτρέπεται.

6. ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ – ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας αναχώρησης, επιβάτες και οχήματα ταξιδεύουν με τα ίδια εισιτήρια

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση ματαίωσης του δρομολογίου οι επιβάτες θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα εισιτήρια τους με νέα για την επόμενη αναχώρηση βάσει διαθεσιμότητας.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου , επειδή δεν παρέχετε η δυνατότητα επανέκδοσης τού, ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο για να μπορέσει να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία μέσω mail ή fax, αναφέροντας τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (στοιχεία δρομολογίου και αριθμό εισιτηρίου) καθώς και τα στοιχεία του νέου εισιτηρίου με το οποίο ταξίδεψε.

Εάν μετά από διάστημα 3 μηνών , επιβεβαιωθεί από τα αρχεία της εταιρείας , ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν μετατράπηκε σε ανοικτής ημερομηνίας , δεν ακυρώθηκε και δεν ταξίδεψε παρέχετε στον επιβάτη δωρεάν εισιτήριο για ίδιο δρομολόγιο και ίδιο τύπο θέσης.

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των εγκεκριμένων δρομολογίων, διατηρεί όμως το δικαίωμα τροποποίησης τους εφόσον κριθεί αναγκαίο.

H διάρκεια ταξιδιού αφορά τον χρόνο μεταξύ της εξόδου του πλοίου απο το Λιμάνι αναχώρησης έως και την είσοδο αυτού στο Λιμάνι άφιξης.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Ο έλεγχος των εισιτηρίων διενεργείται από τους Οικονομικούς Αξιωματικούς των πλοίων κατά την επιβίβαση αλλά και κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν τα εισιτήρια τους καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και δικαιολογητικά εκπτώσεων, σε περίπτωση που τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με οποιαδήποτε έκπτωση που παρέχει η εταιρεία.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Στο πλοίο υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την τοποθέτηση των αποσκευών.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας που περιέχονται στις αποσκευές , εκτός εάν αυτά έχουν παραδοθεί προς φύλαξη στους Αξιωματικούς του πλοίου.

11. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες το πλοίο, διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για την διευκόλυνση των μετακινήσεων εντός αυτού αλλά και περιορισμένο αριθμό ειδικά διαμορφωμένων καμπινών , οι οποίες διατίθενται έπειτα από σχετικό αίτημα στην εταιρεία.

12. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Για λόγους υγιεινής η παραμονή των κατοικίδιων απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Το πλοίο διαθέτει , στο κατάστρωμα , ειδικά διαμορφωμένους χώρους παραμονής κατοικίδιων. Οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιου και να τους φορούν λουρί και φίμωτρο. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα και την υγιεινή του κατοικίδιου τους.

Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περίπτωση απώλειας ή εύρεσης αντικειμένου να απευθύνονται στην Reception του πλοίου πριν από την αποβίβαση τους ή στα Λιμενικά πρακτορεία μετά την αποβίβαση.

14. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση ελέγχου, να απαγορεύσει την είσοδο στο πλοίο σε επιβάτες που δεν φέρουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και σε επιβάτες που δεν συμμορφώνονται , προχωρώντας σε αναφορά αυτών και στις Λιμενικές Αρχές.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

Για λόγους ασφαλείας, η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα , ελέγχου όλων των επιβατών και των αποσκευών τους.

Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περίπτωση οπλοκατοχής να ενημερώνουν τους Αξιωματικούς του πλοίου κατά την επιβίβαση.

Μετά την επιβίβαση επιτρέπεται η αποβίβαση εφόσον ο επιβάτης αποφασίσει να ματαιώσει τα ταξίδι του , μόνο έπειτα από άδεια των Αξιωματικών του πλοίου και εφόσον ο ίδιος ο επιβάτης μεταφέρει εκτός πλοίου τις αποσκευές και το όχημα του.

15.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο : 210 4100301 ή μέσω mail στο support@seaspeedferries.gr

16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Από 01/07/2009, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου σύμφωνα με τον Νόμο 3730 του Υπουργείου Υγείας. Επιτρέπεται μόνο στους ειδικά καθορισμένους εξωτερικούς χώρους των καταστρωμάτων.

  • Akti Miaouli 5, PC 18535, Piraeus