Το Πλοίο

Εσωτερικό - Reception

Καμπίνες

  • Φίλωνος 91, ΤΚ 18535, Πειραιάς